szubszidiaritás

A szubszidiaritás az Európai Unió működésének egyik legfontosabb alapelve, amely azt követeli meg, hogy minden döntést azon a szinten kell meghozni és végrehajtani, amely a lehető legalacsonyabb, és ahol egyben a lehető legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek. A szubszidiaritás elve tehát nem jelenti azt, hogy minden döntést a helyi szinten kell meghozni, ugyanis ha magasabb (pl. regionális, tagállami vagy uniós) szinten értenek hozzá a leginkább és lehet a lehető leghatékonyabban meghozni, illetve végrehajtani, akkor azon a szinten való döntéshozatal, illetve végrehajtás felel meg a szubszidiaritás elvének.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 105.

Relációk