közjog

A közjog az a jogág, amely azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek az állam és az egyén kapcsolatrendszerére, a közhatalom kiépítésére, továbbá az államszervezet felépítésére és működésére vonatkoznak. A közjogi jogviszonyokban a felek alárendeltek, a közhatalom gyakorlója, az állam, illetve az állami szervek többletjogosítványokkal rendelkeznek. A közjogi jogviszonyok általában az egyén akaratától függetlenül létrejönnek, és esetükben lehetőség van közvetlen szankció alkalmazására is. A közjoghoz tartozó jogágak az alkotmányjog, a közigazgatási jog, a büntetőjog, továbbá az eljárásjogok (büntető eljárásjog és polgári eljárásjog).

Tudományterület:

Forrás:

Trócsányi László: Alaptanok. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 21-26.

Relációk