védelemhez való jog

A védelemhez való jog az egyetlen korlátozható eljárási jog, amely pedig azt jelenti, hogy a büntetőeljárás alá vont személyt az eljárás minden egyes szakaszában megilleti az a jog, hogy védője jelen legyen, akit pedig nem lehet felelősségre vonni a védelem során kifejtett véleménye miatt. A védelemhez való jog az eljárási jogok közé tartozik, méghozzá azok közé az eljárási jogok közé, amelyeknek a büntetőeljárás során kell érvényesülniük. A védelemhez való jog korlátozásának egyetlen esete a kötelező képviselet, amely esetben a terheltnek nincsen lehetősége a kizárólagos személyes védekezés melletti döntésre.

Tudományterület:

Forrás:

Csink Lóránt - Marosi Ildikó: Eljárási jogok. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 284-285., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXVIII. cikk (3)

Relációk