terrorveszélyhelyzet

A terrorveszélyhelyzet a rendkívüli állapot legfiatalabb altípusa, amelyet terrortámadás valós és közvetlen veszélye, vagy pedig terrortámadás esetén lehet kihirdetni. Az Országgyűlés hirdetheti ki, a Kormány kezdeményezésére, a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadával (kis kétharmad). Terrorveszélyhelyzet esetén a Kormány kap felhatalmazást bizonyos rendkívüli intézkedések meghozatalára, amelyek a terrorveszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb tizenöt napig maradnak hatályban. A Kormány terrorveszélyhelyzet esetén is felhatalmazást kap olyan rendeletek megalkotására, amelyekkel törvények alkalmazását felfüggeszti, vagy pedig törvényi rendelkezésektől eltér, emellett egyéb intézkedéseket is hozhat, ám ezek a rendeletek hatályukat vesztik a terrorveszélyhelyzet megszűntekor. Ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő, lehetőség van a Magyar Honvédség bevezetésére is.

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 51/A. cikk, Jakab András - Till Szabolcs: A különleges jogrend. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 485; 503-506.

Relációk