teljesítmény elismerése

A teljesítmény elismerése valamennyi munkahelyeken, így a közszolgálatban is a teljesítményértékelési rendszerek eredményes működtetésének egyik meghatározó jelentőséggel bíró alkotóeleme. A közszolgálaton belül a minősítéssel kiegészülő teljesítményértékelés körfolyamata alatt, amely általában egy évig tartó formális keretek között zajló emberierőforrás-gazdálkodási tevékenység, az alkalmazott rendszer sajátosságaihoz igazodva évente egyszer vagy többször is megtörténhet a teljesítmény elismerése. A teljesítmény elismerése alatt a pozitív kimenetelű, az átlagosan elvárt szint felett teljesített munkavégzés honorálását, ellentételezését kell érteni, amelyet az értékelő vezető javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója ítél meg az értékelt dolgozó számára. A teljesítmény elismerése a vezetői visszacsatolás kiemelt aktusa, amelyre – a formális értékelés keretein túl – az év bármelyik szakaszában az értékelő vezetősort keríthet. A teljesítmény elismerésének tárgyiasult formáját és módját a hatályos jogszabályok határozzák meg.

Forrás:

Szakács Gábor: Közszolgálati teljesítménymenedzsment. A teljesítménymenedzsment humán folyamata. Készült az ÁROP – 2.2.21 számú „Tudásalapú közszolgálati előmenetel” című projekt keretén belül. NKE. Budapest, 2014. (35-52. o.) http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kozszolgalati-teljesitmenymenedzsment.original.pdf (letöltve: 2017.04.24.)

Relációk