munkához való jog

A munkához való jog azt jelenti, hogy mindenkinek jogában áll a munkáját és foglalkozását szabadon megválasztani, továbbá szabadon vállalkozni, továbbá azt is, hogy minden munkavállalónak joga van olyan munkafeltételekre, amelyek révén egészsége, biztonsága és méltósága tiszteletben tartásra kerül. A munkához való jog a gazdasági, szociális és kulturális jogok közé sorolható, ennek folytán érvényesíthetősége jelentős mértékben állam gazdasági teljesítőképességének függvénye. A munkához való jog nem alapjogként, hanem államcélként jelenik meg az Alaptörvényben.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Gazdasági, szociális és kulturális jogok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 215-216.

Relációk