ügyész

Az ügyészek az ügyészségi alkalmazottak csoportjába tartozó, nyomozati jogkörökkel rendelkező, a büntetőeljárás során a vádat képviselő, továbbá bizonyos esetekben a közérdeket védő tisztségviselők, akik egyben a törvényesség őrei. Függetlenségük és pártatlanságuk biztosítása érdekében vonatkoznak rájuk bizonyos összeférhetetlenségi szabályok, továbbá mentelmi joguk is van. A legfőbb ügyész és az ügyészek mentelmi joga az országgyűlési képviselőkkel azonos terjedelmű, sérthetetlenek és felelőtlenek. A törvényi feltételek fennállása esetén az ügyészeket két szakaszban nevezik ki, először három évre, a legfőbb ügyész által, majd pedig határozatlan időtartalma. A kinevezéshez szükséges a szakmai kiválasztás során támasztott feltételeknek való megfelelés, és az ügyészi pályára való alkalmasság.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az ügyészség. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 218., 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

Relációk