prezidenciális kormányforma

A prezidenciális kormányforma olyan kormányforma, amely esetében a végrehajtó hatalom monolitikus, tehát ugyanazon személy gyakorolja az államfői és kormányfői hatalmat, és amely esetében a végrehajtó hatalom nem megbuktatható a parlament által. Bár a végrehajtó hatalom fejét e kormányformával rendelkező államokban gyakran közvetlenül választják, a közvetlen elnökválasztás nem szükséges ahhoz, hogy prezidenciális kormányformáról beszélhessünk. Napjainkban prezidenciális a kormányformája az Amerikai Egyesült államoknak, de az elnöki rendszer Latin-Amerikában is jellemző.

Tudományterület:

Forrás:

Szalai András: A kormányforma kérdése és dilemmái. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 80-82.

Relációk