unitárius állam(szerkezet)

Az unitárius állam olyan állam, melynek szerkezete és szuverenitása egységes, osztatlan. Ilyen állam például Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Izland, Norvégia, Svédország, Latin-Amerika legtöbb kis és közepes mértetű országa. Léteznek azonban olyan unitárius államok is, amelyek bár egységesek, mégis elismerik és megengedik, hogy területükön belül speciális közjogi rezsimben működő területek, autonómiák működjenek (mint Finnországon belül az Åland-szigetek, vagy Portugálián belül Madeira és az Azori-szigetek). Tehát pusztán az, hogy egy államon belül etnoregionális vagy területi autonómia vagy autonómiák léteznek, még nem jelenti azt, hogy az állam szerkezete szerint föderáció lenne.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az egységes és az összetett államok. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 41-42.

Relációk