állampolgári kötelességek

Az alapvető kötelezettségek csoportján belül megkülönböztethetünk állampolgári kötelességeket, amelyek olyan kötelességek, amelyeket az alkotmányozó nem mindenki, hanem csupán az állampolgárok kötelességeként jelölt meg. Ezen esetekben a „mindenki” fordulat helyett a „minden állampolgár” fordulat olvasható. Így minden állampolgár köteles a haza védelmére, a magyar állampolgár férfiak kötelesek rendkívüli állapot idején katonai szolgálat teljesítésére, és minden magyarországi lakóhelyű és magyar állampolgár számára előírható honvédelmi munkakötelezettség ilyen helyzetekben, honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében pedig polgári védelmi kötelezettséget lehet előírni az állampolgárok ugyanezen körének, továbbá mindenki kötelezhető ilyen feladatok ellátása érdekében gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Alapvető kötelességek. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 220-222.

Relációk