parlamentáris kormányforma

A parlamentáris kormányforma fogalmi eleme, hogy a kormány felelős a parlamentnek, a parlamenti többség bizalmának birtokában lehetséges csupán a végrehajtó hatalom gyakorlása. Parlamentáris kormányforma esetén tehát nem lehetséges, hogy a parlamenti többség bizalmával nem rendelkező kormány alakuljon, vagy pedig hivatalban maradjon, lehetőség van a kormány parlament általi leváltására. A hatályos magyar jogban ennek eszköze a konstruktív bizalmatlansági indítvány. Európában ma a parlamentáris kormányforma tekinthető többséginek. A parlamentáris kormányforma monarchiák és köztársaságok esetében is előfordul.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az államforma kérdése és az államfők típusai. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 62-65., Szalai András: A kormányforma kérdése és dilemmái. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 83.

Relációk