nemzet

A nemzet kétféleképpen fogható fel: kulturális nemzetként és politikai nemzetként. A politikai nemzet megközelítésű nemzetfelfogás azokat tekinti egy adott nemzet tagjainak, akik az adott állam területén belül élnek, vagyis a nemzet tagjának tekint minden az ország területén élő állampolgárt, függetlenül etnikai eredetétől. Ezzel szemben a kulturális nemzetfelfogás követői szerint azok tartoznak azonos nemzethez, akik azonos etnikumhoz tartoznak, közös nyelvet és kultúrát tudhatnak a magukénak.

Tudományterület:

Forrás:

Kántor Zoltán: Hamis dichotómia: politikai/kulturális nemzet. In Szarka László – Majtényi Balázs – Vizi Balázs – Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetfelfogások és etnopolitika Európában. (Az MTA Nemzeti -Etnikai Kisebbségkutató Intézet évkönyve. Tér és Terep 6. kötet.) Gondolat, Budapest, 2007. 80-81.

Relációk