bírói függetlenség

A bírói függetlenség elve az igazságszolgáltatás alapelvei közé tartozik, és szűkebb értelemben a bíró, s így a bírói döntés függetlenségét jelenti, tágabb értelemben pedig az egész bírói szervezetrendszer függetlenségét szokás érteni alatta. A bíró függetlenségének követelménye megköveteli a bírák szakmai és személyi függetlenségét egyaránt. Ennek részét képezi az is, hogy a bíró nem utasítható. A bírói függetlenség biztosítására olyan garanciális szabályok hivatottak, mint az elmozdíthatatlanság és az áthelyezés tilalma, az összeférhetetlenségi szabályok, a felelősségi szabályok, a mentelmi jog, valamint a bírák javadalmazására vonatkozó szabályok. A bíróságok szervezeti függetlensége pedig a hatalmi ágak elválasztásának követelményéből fakad.

Tudományterület:

Forrás:

Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 364-370.

Relációk