nemzetbiztonsági szolgálatok

A nemzetbiztonsági szolgálatok olyan közhatalmi szervek, amelyek feladatkörébe Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme, továbbá nemzetbiztonsági érdekeinek védelme tartoznak. Magyarország nemzetbiztonsági szolgálata négy nemzetbiztonsági szolgálatból áll. Ezek közül három polgári nemzetbiztonsági feladatokat lát el, míg egy katonait. A három polgári nemzetbiztonsági szolgálat közé az Információs Hivatalt, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, illetve a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot sorolhatjuk. A katonai nemzetbiztonsági szolgálati feladatokat ellátó szervet pedig Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak nevezik.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Zoltán József: A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szerkezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 265-266., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 46. cikk

Relációk