kormány

A kormány egyrészt a legfelsőbb, általános hatáskörű központi közigazgatási szerv, másrészt kormányzati szerepe van, a kormány képezi a végrehajtó hatalmat mint hatalmi ágat. A kormány tehát az Alaptörvény szerint kettős funkcióval rendelkezik. Az, hogy általános hatáskörű, legfőbb közigazgatási szerv, azt jelenti, hogy a kormány hatáskörébe tartozik mindaz, amit jogszbály nem utal kifejezetten más szerv hatáskörébe. A kormány tagjai a miniszterelnök és a miniszterek. Utóbbiak egymással – alkotmányjogi értelemben – egyenlőek. A végrehajtó hatalom letéteményese tehát a kormány. A kormány békeidőben és különleges jogrend esetén egyaránt rendelkezik önálló jogalkotó hatáskörrel. A kormányon belül meghatározó a miniszterelnök szerepe. A kormány felelős a parlamentnek. A kormány egésze leváltására lehetőség van konstruktív bizalmatlansági indítvány útján. A kormány működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg. Döntése lehet rendelet, határozat, irányelv, vagy pedig elvi állásfoglalás.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Temesi István: A központi közigazgatás. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 138-147.

Relációk