Kúria

A Kúria Magyarországon a bírói szervezetrendszer élén álló, tehát a legfelső bírói szerv. Nem csupán ítélkező szerv, hanem a bíróságok jogalkalmazása egységességének biztosítója is. A törvényszék, illetve ítélőtábla döntéseivel szembeni jogorvoslat és a felülvizsgálati kérelmek elbírálója. Hatáskörébe tartozik az önkormányzati rendeletek Alaptörvényen kívüli más jogszabályba ütközésének megállapítása és megsemmisítése, továbbá a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogszabályalkozási kötelezettségének megállapítása, valamint a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben való eljárás.

Tudományterület:

Forrás:

Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 376-377.

Relációk