országos lista

Az országos lista Magyarországon egy olyan pártlista vagy nemzetiségi lista, amelyre a választópolgárok az országgyűlési választásokkor leadhatják egyik szavazatukat. Pártlista állítására az a párt jogosult, amelyik legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább huszonhét egyéni választókerületben jelöltet tudott állítani. Azon a listán kerülnek kiosztásra mandátumok, amelyek elérik az 5%-os bejutási küszöböt. Lehetőség van arra is, hogy több párt közös listát állítson, ugyanakkor egy párt nem vehet részt több pártlista állításában. Két párt által állított közös lista esetén a bejutási küszöb 10%, három vagy több párt közös listája esetén 15%. A nemzetiségi listák állítására az országos nemzetiségi önkormányzatok jogosultak. Amelyik nemzetiségi listára leadott szavazatok elérnek egy kedvezményes kvótát, azon a listán kiosztásra kerül egy kedvezményes mandátum. Ellenkező esetben egy nemzetiségi szószóló képviseli az adott nemzetiséget a parlamentben. Nemzetiségi listára csak a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok szavazhatnak. Közös nemzetiségi lista állítására nincs lehetőség. Egy személy csak egyetlen országos listán lehet jelölt.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Károly: A választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 217., 223-225., 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról 7-10.§, 14-18.§

Relációk