közvetlen demokrácia

Közvetlen demokráciáról akkor beszélhetünk, amikor a nép saját maga gyakorolja a közhatalmat, saját maga vesz részt a döntések meghozatalában. A népszuverenitás gyakorlása történhet a képviseleti vagy a közvetlen demokrácia eszközei útján. A közvetlen demokráciának világszerte különféle eszközei és technikái léteznek. Ilyenek a népgyűlés intézménye, a népi vétó, a népi kezdeményezés (népi iniciatíva), a népszavazás (referendum) vagy a plebiszcitum. A hatályos magyar szabályozás a közvetlen demokrácia eszközeit a közhatalom gyakorlásának kivételes módjaként jelöli meg: „A nép hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.” Magyarországon a hatályos jog szerint a közvetlen demokrácia az országos és helyi népszavazás, valamint az országos és helyi népi kezdeményezés útján gyakorolható, az Országgyűlés, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: A népszuverenitás hatása az államformára és a hatalomgyakorlás módszereire. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 121-123., Cserny Ákos - Halász Iván - Téglási András: A népszuverenitás az Alaptörvényben. A közvetlen demokrácia eszközei. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 123-127., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) B) cikk

Relációk