alkotmányosság

Egy államban akkor érvényesül az alkotmányosság, ha nem csupán formai értelemben beszélhetünk róla (vagyis nem elegendő, hogy egy államnak van alkotmánya, és azt a gyakorlatban is betartják, illetve végrehajtják), hanem bizonyos tartalmi feltételek is érvényesülnek, így, az alkotmány szabályainak, továbbá az egyéb közjogi szabályoknak is meg kell felelniük olyan alapelveknek, mint a népszuverenitás, a népképviselet biztosítása, az államhatalmi ágak megosztása, a jogállamiság és a törvények uralma, a közhatalom törvényhez kötöttsége, a bírói függetlenség, a végrehajtó hatalom törvényhozó hatalom előtti felelőssége, továbbá az emberi jogok biztosítása. Nem elegendő ezen alapelvek deklarálása, hanem a gyakorlati érvényesülésükre is szükség van.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Az alkotmány fogalma. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 22-23.

Relációk