extern normatív aktus

Az extern normatív aktusok olyan normatív, azaz jogi kötőverővel bíró aktusok, amelyek az államszervezeten kívülre irányulnak (pl. törvények), míg az intern normatív aktusok az államszervezeten belülre irányulnak (ilyenek például a közjogi szervezetszabályozó eszközök). Az intern jogi aktus címzettjei tehát csupán az állam és az állami szervek lehetnek, míg az extern jogi aktusok esetében az állami szervek és az államszervezeten kívüli jogalanyok is. Az Alaptörvény T) cikke alapján csak az Alaptörvény alapíthat olyan jogi aktust, amely az államszervezeten kívülre irányul.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 147-148.

Relációk