házasságkötés szabadsága

A házasságkötés szabadsága azt jelenti, hogy mindenki szabadon eldöntheti, hogy köt-e házasságot, és ha köt, akkor kivel teszi ezt. Nem csupán a házasság intézménye, hanem a házasságkötés szabadsága is alaptörvényi védelemben részesül Magyarországon. A házasságkötés szabadsága az önrendelkezéshez való jogban gyökerezik, ami pedig az emberi méltósághoz való jogból eredeztethető. A házasságkötés szabadsága azonban nem abszolút jog, korlátozása lehetséges, méghozzá az általános alapjogkorlátozási feltételek szerint. Így például nem ütközik alkotmányba az, hogy a törvény bizonyos rokoni fokok meglétét az adott személyek viszonyában házassági akadályként jelöli meg. A házasságkötés szabadságából nem következik a házasság felbontásához való jog, az közvetlenül az önrendelkezési jogból vezethető le.

Tudományterület:

Forrás:

Csink Lóránt - Schanda Balázs: Házasság és család. In Schanda Balázs - Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Budapest: Pázmány Press, 2014. 119-120.

Relációk