pihenéshez való jog

A pihenéshez való jog az alapjogok második generációjához, a szociális jogok közé tartozik, és alapjognak nem minősülő alkotmányos jog, amelyből a napi munkaidő és heti pihenőidő, a túlmunka maximuma, valamint a fizetett szabadság szabályozására való kötelezettség is fakad. Mivel alapjognak nem minősülő alkotmányos jog, semmiféle alanyi jogi jogosultság nem következik belőle, Alaptörvénybe foglalása a jogalkotóra ró kötelezettséget olyan törvények meghozatalára, amelyek biztosítják a pihenéshez, szabadidőhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való jog érvényesülését.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh Zsolt: Szociális jogok. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 327-328.

Relációk