devolúció

Kaiser Tamás a devolúciót a parlamenti szupremácia révén gyakorolt hatásköröknek területi alapon szerveződő, választott testületekre való átruházásaként határozza meg, melynek típusai az adminisztratív és a törvényhozói devolúció. Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság államszerkezette a devolúcióval jellemezhető. A devolúciós folyamat 1997 után kezdődött, miután elfogadták a Devolution Act-et. Bár az Egyesült Királyság unitárius államnak tekinthető, mégis léteznek bizonyos állami szint alatti parlamentek és kormányok, amelyek azonban nem egyforma jogosultságokkal rendelkeznek, Skóciának van a legnagyobb autonómiája. Az Egyesült Királyság Észak-Írországból, Walesből, Skóciából és Angliából áll. Az Egyesült Királyság központi parlamentjén kívül (Westminster) létezik skót, walesi és észak-ír parlament is. Anglia viszont sem önálló parlamenttel, sem önálló kormánnyal nem rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az egységes és az összetett államok. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 42-43., Kaiser Tamás: A devolúciós folyamat alternatívái és kihívásai Nagy-Britanniában. Valóság. 2002/4. 79.

Relációk