petíciós jog

A petíciós jog vagy panaszjog azt jelenti, hogy mindenkinek (tehát nem csupán a magyar állampolgároknak) jogában áll egyénileg, vagy pedig másokkal közösen panasszal, vagy pedig javaslattal fordulni bármely közhatalmat gyakorló szervhez. A petíciónak írásbelinek kell lenie, tárgya viszont bármi lehet. A petíciót annak címzettje csupán átvenni köteles, foganatosítani nem. A petíciós jog vagy panaszjog a közvetlen demokrácia eszközeihez kapcsolódik a legszorosabban.

Tudományterület:

Forrás:

Bódi Stefánia: Az egyesülési, gyülekezési és a petíciós jog magyarországi szabályozásának története. Collega. Szakmai folyóirat joghallgatók részére. 2005/1. pp. 5-12., Csink Lóránt: Közvetlen demokrácia. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 195.

Relációk