abszolút monarchia

Az abszolút monarchiák olyan – a történelem korábbi korszakaiban a mainál sokkal elterjedtebb – kormányformával rendelkező monarchiák, amelyekben léteznek ugyan bizonyos népképviseleti szervek, ám az államfő, az uralkodó egyértelműen domináns pozícióban van mindhárom hatalmi ág tekintetében, így a törvényhozás, a végrehajtás, részben pedig a bíráskodás terén is. Ha létezik is népképviseleti jellegű szerv, szerepe inkább konzultatív, összetételét az uralkodó határozza meg. Az uralkodót az alkotmány nem köti, hatalma korlátlan. A 18. században a legtöbb európai monarchia ilyennek számított, napjainkban pedig még mindig abszolút monarchiának tekinthető a Perzsa-öböl menti államok többsége.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az államforma kérdése és az államfők típusai. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 62-64.

Relációk