szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog

Az Alaptörvény kimondja, hogy mindenkinek (tehát nem csupán a magyar államolgároknak) joga van a szabadsághoz, továbbá a személyi biztonsághoz, ami magában foglalja azt is, hogy szabadságától mindenkit csak és kizárólag törvényben meghatározott okból, továbbá törvényes eljárás úrján lehet megfosztani. Az Alaptörvényben az is rögzítésre került, hogy tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kizárólag olyan bűncselekmény miatt szabható ki, amely erőszakos bűncselekménynek tekinthető, és amelyet szándékosan követtek el. Kártérítésre is jogosult az Alaptörvény alapján az a személy, akinek szabadsága alaptalanul, vagy pedig tövénysértően került korlátozásra.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Alapvető személyi jogok és szabadságok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 202-203., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) IV. cikk

Relációk