népszavazás

A népszavazás (referendum) a közvetlen demokrácia törvényhozásban, jogalkotásban, valamint az irányadó központi és helyi döntések meghozatala során törénő érvényesülésének egyik technikája. A népszavazás lehet véleménnyilvánító (konzultatív), amikor a népszavazás eredménye nem köti az érintett szervet (országgyűlést vagy a helyi önkormányzat képviselő-testületét, valamint lehet ügydöntő is, amikor a népszavazás eredménye köti az érintett szervet. A referendum, annak konzultatív vagy ügydöntő voltától függetlenül lehet kötelező vagy fakultatív. Kötelező népszavazásról akkor beszélünk, amikor adott tárgykörben vagy az adott jellegűkezdeményezés esetében kötelező kiírni a népszavazást. Fakultatív népszavazás esetén az arra jogosult szerv döntésén múlik, hogy elrendeli-e a népszavazást, vagy sem. A népszavazás Magyarországon lehet országos vagy helyi. Léteznek ún. tiltott népszavazási tárgykörök is, amelyekben nem lehet népszavazást tartani. Ezek az Alaptörvényben kerültek felsorolásra.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: A népszuverenitás hatása az államformára és a hatalomgyakorlás módszereire. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 121-123., Cserny Ákos - Halász Iván - Téglási András: A népszuverenitás az Alaptörvényben. A közvetlen demokrácia eszközei. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 123-127.

Relációk