polgármester

A képviselő-testület elnökét polgármesternek nevezzük. A polgármester nem csupán elnöke, hanem tagja is a képviselő-testületnek, megbízatását általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással nyeri el. A polgármesterek megválasztásában nem csupán a magyar állampolgárok vehetnek részt, hanem más EU-tagállamok Magyarországon élő állampolgárai, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is. Előbbiek aktív és passzív választójoggal rendelkeznek, míg utóbbiak csak aktívval. A polgármesteri megbízatás ellátható főállásban, vagy pedig társadalmi megbízatásban. A polgármester feladatai közé tartozik a képviselő-testületi ülések összehívása, továbbá vezetése, és bizonyos önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása a képviselő-testület hivatala segítségével. A képviselő-testület választhat egy vagy több alpolgármestert is, akiknek a feladata a polgármester helyettesítése, illetve munkájának segítése. A polgármester nevezi ki a jegyzőt.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 446-447., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXIII. cikk

Relációk