nemzetiségi önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzatok olyan települési, helyi vagy országos szinten működő szervezetek, amelyek törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokat látnak el, testületi formában működnek, és demokratikus választások útján jönnek létre. Céljuk és feladatuk a nemzetiségek érdekeinek védelme és képviselete, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek fentebb említett három szinten (települési, területi, országos) szinten való intézése. A nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkeznek.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 2.§

Relációk