gazdasági alkotmány

Gazdasági alkotmánynak (Wirtschaftsverfassung) az állam gazdasághoz való viszonyának és a gazdsági szereplők mozgástere alkotmányi szintű meghatározását nevezzük. A gazdasági alkotmány részét olyan, a gazdasághoz kapcsolódó rendelkezések jelentik, mint például a piacgazdaság követelménye, a nemzeti vagyon védelme, vagy pedig az egyes tulajdonjogi formák rögzítése. A kifejezés Németországból, a weimari köztársaságból származik. A hatályos magyar Alaptörvény külön közpénzügyi fejezetet tartalmaz.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: A gazdasági alkotmány. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 163-170., Trócsányi László: Alaptanok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 31-33.

Relációk