parlamenti kérdés

A parlamenti kérdések a parlamenti ellenőrzés eszközei, amelyek funkciója az, hogy a parlamenti képviselők (illetve egyik típus esetében a nemzetiségi szószólók is) információhoz jussanak a kormány, illetve a közigazgatás működéséről. A parlamenti kérdések típusai országonként eltérnek. A hatályos magyar jogban a parlamenti kérdések következő típusai ismertek: kérdés, azonnali kérdés, írásbeli kérdés, továbbá interpelláció.

Tudományterület:

Forrás:

Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. East European Non Fiction. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2010. 195-196.

Relációk