szavazás

A szavazás a népszuverenitás közvetett gyakorlásához kapcsolódik, a szavazás nem más, mint a választójog gyakorlása, ami többféle módon történhet. A legegyszerűbb és főszabály szerinti mód a szavazóhelyiségben való szavazás. A magyar jog ismeri azonban a mozgóunával való szavazást (a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplők számára), a külképviseleten történő szavazást (a magyarországi lakóhellyel rendelkező, ám a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok számára), a levélben szavazást (a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok számára), továbbá az átjelentkezés alapján történő szavazást (azok számára, akik a szavazás napján Magyarországon, ám nem a saját választókerületükben tartózkodnak). A szavazóhelyiségben való szavazás nem igényel előzetes regisztrációt, kivéve, ha valaki nemzetiségi listára szeretne szavazni, míg a többi szavazási formához szükséges előzetesen regisztrálni.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi XXXVI. Törvény a választási eljárásról, Hallók Tamás: Választási részvétel és alkotmányjog. A szavazási módok. HVG-Orac, Budapest, 2015., Tóth Károly: Választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 218-234.

Relációk