vezető tisztségviselő

A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő (vt.) vagy a vt.-kből álló testület jogosult. Az első vt.-t a létesítő okirat tartalmazza. A vt. ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni, önállóan, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján. A vt.-t a társaság tagja nem utasíthatja és hatásköreit a legfőbb szerv nem vonhatja el, csak a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak, valamint a legfőbb szerv határozatainak van alávetve. A vt. a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A vt.-i megbízatás öt évre szól. A vt. a gazdasági társaság törvényes képviselője. A vt. felelősséggel tartozik a jogi személy irányába az ügyvezetési tevékenysége során okozott károkért, valamint meghatározott esetekben, így például szándékos károkozás esetén harmadik személyekkel szemben is felelősséggel tartozik.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:21. §, 3:22. § (3), 3:24. §, 3:29. § (1), 3:112. § (1)-(2), 3:114. §, 3:116-118. §§], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [164-170.o.]

Relációk