alapjog felfüggesztése

Az alajogok felfüggesztése azt jelenti, hogy egy vagy több alapjog valamely állami szerv döntése alapján egyáltalán nem gyakorolható. Az alapjogok felfüggesztése olyan eszköz, amely csak különleges jogrendben alkalmazható. Az alapjogi dokumentumok általában felsorolnak bizonyos alapjogokat, amelyek semmilyen esetben, még különleges jogrend idején sem felfüggeszthetők. Ilyenek általában az emberi méltóság és az élethez való jog, a kínzás, megalázó, embertelen bánásmód tilalma, az ártatlanság vélelme, a visszaható hatályú büntetőjogi jogalkotás tilalma, a lelkiismereti és vallásszabadság, továbbá a védelemhez való jog. Az Alaptörvény az 54. cikkében, a rendkívüli jogrend közös szabályai között szól az alapjogok felfüggesztéséről. Fontos hangsúlyozni, hogy az alapjogok felfüggesztése jelentősen nagyobb mértékű beavatkozást jelent az alapjogokba, mint az alapjogok korlátozása, ezért szigorúbbak a szabályai.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh Zsolt - Schanda Balázs: Alapjogok - Általános rész. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 46-47.

Relációk