alapjognak nem minősülő alkotmányos jog

Az alapjognak nem minősülő alkotmányos jog olyan, az alkotmányba foglalt jog, amely bár az alkotmányban szövegszerűen szerepel, abból alanyi jogosultság nem következik, az alkotmány szabálya ugyanakkor kötelezettséget ró a törvényhozóra annak tekintetében, hogy az létrehozzon egy törvényt, amely biztosítja az alapjognak nem minősülő alkotmányos jog érvényesülését. Az alanyi jogi jogosultság ilyenkor tehát nem az alkotmányból, hanem eggyel alacsonyabb jogforrási szintből ered. A legtöbb alapjognak nem minősülő alkotmányos jog a szociális jogok között található.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh Zsolt - Schanda Balázs: Alapjogok - Általános rész. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 26.

Relációk