miniszterelnök

Magyarországon a kormányfőt, azaz a kormány élén álló személyt miniszterelnöknek nevezik. A miniszterelnököt az Országgyűlés választja, ám a köztársasági elnök javaslatára. Megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükségeltetik. Miniszterelnök-jelölt, illetve miniszterelnök csak olyan magyar állampolgár lehet, aki büntetlen előéletű, emellett az országgyűlési képviselők választásán passzív választójoggal rendelkezik, tehát választható. A miniszterelnök a kormányon belül kiemelt közjogi pozícióval rendelkezik, meghatározza a kormányzati politikát, a miniszterek kiválasztásában és megbízatásuk megszűnésében kiemelt szerepe van, a miniszterek beszámolási kötelezettséggel tartoznak neki. A miniszterelnök rendeletével egy vagy több miniszterelnök-helyettest is kinevezhet. A miniszterelnök vezeti a kormány üléseit.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Temesi István: A központi közigazgatás. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 138-147.

Relációk