véleménynyilvánítás szabadsága

A véleménnyilvánítás szabadsága azt jelenti, hogy mindenkinek joga van véleményének szabad kinyilvánításához. A politikai szabadságjogok közé tartozó alapjog, csakúgy, mint a választójog vagy a petíciós jog, emellett a kommunikációs jogok közé sorolható, épp, mint a gyülekezési jog, vagy az oktatás szabadsága. Az Alaptörvényben rögzítésre került mindenki szabad véleménnyilvánításhoz való joga, továbbá a sajtó szabadsága is. Ez az alapjog a közlés módjától (pl. írásban, szóban, szimbólumok útján) és a erkölcsi minőségétől, értékétől, ráadásul legtöbb esetben valóságtartalmától is függetlenül mindenfajta közlés szabadságát jelenti. A szólásszabadság nem abszolút jog, tehát korlátozható, az általános alapjog-korlátozási szabályoknak megfelelően, a szükségesség és arányosság követelményét szem előtt tartva. Korlátait jelenti mások becsületének és jó hírnevének a védelme (ld. rágalmazás), illetve az olyan esetek, amikor a beszéd közvetlen veszélyt okoz mások testi épségére, méltóságára, vagy életére nézve (pl. gyűlöletbeszéd), továbbá a nemzeti szimbólumok védelme. A véleménnyilvánítás szabadságának Alaptörvényben rögzítettek olyan korlátai, mint a politikai reklámok ingyenessége, illetve az egyének és közösségek méltóságának védelme.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Alapvető politikai jogok és szabadságok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 206-209.

Relációk