szükségállapot

A szükségállapot a különleges jogrend országon belüli szükséghelyzet – lázongás vagy polgárháború esetére fenntartott altípusa. A szükségállapot (csakúgy mint a rendkívüli állapot) kihirdetéséhez is az összes Országgyűlési képviselő kétharmadának szavazata szükséges, az Országgyűlés akadályoztatása és a feltételek fennállta esetén azonban a köztársasági elnök is kihirdetheti. Szükségállapot esetén a köztársasági elnök jogkörei kiszélesednek, a Magyar Honvédség felhasználását az Országgyűlés helyett ő rendeli el, lehetősége van rendelet kiadására, egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, egyes törvényi rendelkezésektől el is térhet. A köztársasági elnök által hozott rendeletek azonban a szükségállapot megszűntével hatályukat vesztik, s semmiképp nem maradhatnak harminc napnál tovább hatályban. Az alapjogok és az Alkotmánybíróság jogköre ekkor sem korlátozhatók, s a szükségállapotot is meg kell szüntetni, ha feltételei már nem állnak fenn. Szükségállapot idején az Országgyűlés, annak akadályoztatása esetén pedig honvédelmi ügyekért felelős bizottsága folyamatosan ülésezik, s azt tájékoztatni kell a bevezetett rendkiívüli intézkedésekről, amelyeket akár fel is függeszthet. Az Országgyűlés szükségállapot idején sem oszlatható fel.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András - Till Szabolcs: A különleges jogrend. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötüdik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 498-500., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 48-50. cikk

Relációk