hontalan

Hontalan az a személy, akit egyetlen állam sem ismer el saját joga szerint állampolgárának. A hontalanság többféle módon keletkezhet. Létrejöhet születéssel (a vérségi és területi elv ütközésekor), házassággal, államutódlással, az állampolgárság szerinti ország elhagyása és huzamos ideig történő külföldön tartózkodás esetén, állampolgárságtól való megfosztás, lemondás, illetve egyes államok közigazgatási gyakorlata következtében. A hontalanságot az államok igyekeznek elkerülni, így kisegítő elveket alkalmaznak (pl. a Magyarországon talált gyermeket magyar állampolgárnak vélelmezzük, hontalan szülők Magyarországon született gyermeke magyar állampolgár lesz), továbbá számos nemzetközi szerződés vonatkozik a hontalanság eseteinek csökkentésére.

Tudományterület:

Forrás:

Ambrus Ágnes: Hontalanság, ENSZ egyezmények és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának tevékenysége. Acta Humana, 1999/37-38. pp. 5-23., De Groot, Gerhard-Renéé: Reduction of cases of statelessness http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070626/libe/degroot_en.pdf ,Ganczer Mónika: Állampolgárság és államutódlás. Pécs: Dialóg-Campus, 2013., Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon. PhD-értekezés. Budapest, 2009. http://www.ajk.elte.hu/file/DI_Kisteleki_Karoly_dis.pdf, Molnár Tamás: A hontalanok helyzete a nemzetközi jogban, illetve a magyar jogban. In Lékó Zoltán (szerk.): A migrációs jog kézikönyve. Budapest: CompLex Kiadó, 2009. pp. 329-358., Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 1. cikk

Relációk