bíró

A bíró az igazságszolgáltatás megtestesítője, az a személy, aki a polgári és büntetőügyekben ítélkezni jogosult. A bírák jogállásáról külön sarkalatos törvény rendelkezik. Bíróvá az a harmincadik életévét betöltött magyar állampolgár nevezhető ki, aki egyetemi jogi végzettséggel, emellett jogi szakvizsgával is rendelkezik, továbbá vállalja, hogy vagyonnyilatkozatot tesz, a bírák jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint, legalább egy évig bírósági titkárként, vagy egyéb jogi szakvizsgát megkövetelő, a jogállási törvényben meghatározott munkakörben dolgozott, ráadásul pályaalkalmassági vizsgálaton alkalmasnak bizonyul a bírói pálya gyakorlására.

Tudományterület:

Forrás:

Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 377-382., 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Relációk