kollégiumi vélemény(jog)

A kollégiumi vélemények a Kúria kollégiumai által kiadott jogforrások, amelyek a jogforrási hierarchián belül a Kúria jogegységi határozatai alatt találhatók, így jogegységi határozattal bármikor hatályon kívül helyezhetők. A kollégiumi vélemények között is megfigyelhető egyfajta hierarchia, amely a kibocsátó szervek közötti hierarchiához igazodik. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az Alkotmánybíróság jogosult felülvizsgálni a kollégiumi véleményeket, habár a törvény kifejezett módon nem telepít a kollégiumi vélemények felülvizsgálatára vonatkozó hatáskört az Alkotmánybíróságra.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 172.

Relációk