föderáció

Az összetett államok egyik típusa a föderáció, más néven szövetségi állam, amelyben a szuverenitás a központi hatalom és a tagállamok között megosztásra kerül. A föderációkat legalább kettő hatalmi szint egymás mellett való létezése jellemzi, és a hatalom jelentős része e hatalmi szintek között oszlik meg. A föderációk létrejöhetnek szintetikus módon, tehát úgy, hogy két vagy több független állam úgy dönt, hogy szorosabb összefogást valósítanak meg azáltal, hogy lérehoznak egy föderációt. Ugyanakkor föderáció keletkezhet analitikus módon is, amikor egy addig egységes állam ahelyett, hogy teljesen felbomlana, úgy dönt, hogy szövetségi állammá alakul át. A föderációk kialakulása történhet történelmi és földrajzi, valamint politikai, illetve gazdasági, továbbá adminisztrációs okokból, vagy a nemzetiségi kérdés megoldásának céljával is. Ma létező föderációk többek között az Amerikai Egyesült Államok, a Német Szövetségi Köztársaság, Ausztria és India.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az egységes és az összetett államok. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 45-49.

Relációk