Országgyűlés

Magyarország egykamarás parlamentjét Országgyűlésnek hívják. Az Országyűlés Magyarország legfőbb népképviseleti szerve, 199 közvetlenül választott képviselőből áll. Ezen felül legfeljebb 13, a képviselőknél szűkebb jogosítványokkal rendelkező nemzetiségi szószóló is tagja lehet, akik az országgyűlési képviselői mandátum eléréséhez szükséges szavazatarányt el nem ért nemzetiségi listák első jelöltjei. Az Országgyűlés hatáskörébe tartozik az Alaptörvény elfogadása és módosítása, a törvényhozás, a nemzetközi szerződések ratifikálása, az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatása, a hadiállapot kinyilvánítása és a békekötés, a különleges jogrendet érintő, továbbá katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos döntések meghozatala, a közkegyelem (amnesztia) gyakorlása, az Alaptörvényben és törvényben meghatározott hatáskörök gyakorlása, a Kormánnyal kapcsolatos bizalmi kérdésről történő döntés, illetve egyes közjogi tisztségviselők megválasztása. Így az Országgyűlés választja meg a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria elnökét, az Országos Bírói Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét, továbbá a miniszterelnököt.

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 1-7. cikk

Relációk