szociális biztonsághoz való jog

A második generációs szociális jogok közé tartozó szociális biztonsághoz való jog – a korábban hatályos szabályozással szemben – az Alaptörvény szerint nem alapjog, hanem csupán államcél, ami azt jelenti, hogy Magyarország csupán „törekszik” arra, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Amellett, tehát, hogy a szociális biztonság megteremtése államcélként fogalmazódik meg, láthatjuk, hogy csupán az állampolgárokra vonatkozik, a külföldiekre és a hontalanokra pedig nem. Az Alaptörvény meghatároz bizonyos csoportokat (pl. anyák, árvák, munkanélküliek), amelyek a korábbi szabályozással ellentétben már nem megélhetésükhöz szükséges mértékű támogatásra jogosultak, hanem csupán törvényben meghatározott támogatásokra való jogosultságukat rögzítették alkotmányos szinten.

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XIX. cikk, Balogh Zsolt: Szociális jogok. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 332-335.

Relációk