frakció

A frakciók a pártok valamely képviseleti szervben résztvevő pártok képviselőcsoportjai, amelyek jogilag elismertek, és szervezetten működnek. Ezek a képviselőcsoportok létrejöhetnek a helyi önkormányzatok képviselő-testületében, vagy a parlamentben is. Az Alaptörvény lehetővé teszi, hogy az országgyűlési képviselők országgyűlési képviselőcsoportot alkossanak, amennyiben a Házszabályban meghatározott feltételek fennállnak. Csak azok a képviselők hozhatnak létre képviselőcsoportokat, amelyek az előző általános választáson országos listát állító, azonos párthoz, vagy annak jogutódjához tartoznak. Országgyűlési képviselőcsoportot főszabály szerint legalább öt azonos párthoz tartozó képviselő alakíthat. Három azonos párthoz tartozó képviselő is elegendő azonban a képviselő csoport megalakulásához, amennyiben ugyanarról a pártlistáról szerezték mandátumukat. A képviselőcsoportok tagjai többletjogosítványokkal rendelkeznek a képviselőcsoportba nem tartozó képviselőhöz képest. A képviselők jogosultak egyéb, nem képviselőcsoportnak minősülő csoportok létrehozására is.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az országgyűlés. In: Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 75., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 5. cikk (4), Házszabály 1-6. §

Relációk