alapjogi jogalanyiság

Az alapjogi jogalanyiság azt jelenti, hogy valamely természetes vagy jogi személy az alapjogok alanya lehet. Bármely természetes személy lehet az alapjogok alanya, függetlenül attól, hogy (magyar) állampolgár, külföldi vagy hontalan, tehát minden természetes személy rendelkezik alapjogi jogalanyisággal. Vannak azonban speciális alapjogok, úgy mint a politikai részvételi jogok, amelyeknek csak speciális személyi kör tekinthető a jogosultjának, így alanyának. Így országgyűlési választójoga Magyarországon csak a magyar állampolgároknak van. Alapjogi jogképessége tehát minden természetes személynek van, ám nem minden természetes személy gyakorolhat minden alapjogot. A jogi személyek is rendelkeznek alapjogi jogalanyisággal, ám csupán azon alapjogok tekintetében, amelyek természerüknél fogva nem csak a természetes személyeket illethetik meg. Így például egy gazdasági társaságnak lehet tulajdonhoz való joga, ám élethez való joga fogalmilag kizárt. Az állam soha nem lehet alapjog alanya, annak mindig kötelezettje. Az alapjogok címzettjei tehát mindig az állam és az állami szervek.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh Zsolt - Schanda Balázs: Alapjogok - Általános rész. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 28-31.

Relációk