képviseleti demokrácia

Képviseleti demokráciáról akkor beszélhetünk, amikor a nép a közhatalmat nem közvetlenül, hanem választott képviselői, a közvetett vagy képviseleti demokrácia intézményei útján gyakorolja. A népszuverenitás gyakorlása történhet a képviseleti mellett a közvetlen demokrácia eszközei útján is. A képviseleti demokrácia esetében a választásra jogosultak az országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokon való részvétel során választják meg azokat a képviselőket, akik az őket megillető közhatalmat gyakorolni fogják helyettük. A hatályos magyar szabályozás a képviseleti demokrácia intézményeit a közhatalom gyakorlásának főszabály szerinti módjaként jelöli meg: “A nép hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.”

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: A népszuverenitás hatása az államformára és a hatalomgyakorlás módszereire. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 121-123., , Cserny Ákos - Halász Iván - Téglási András: A képviseleti demokrácia érvényesülése. A választójog és a választásokkal kapcsolatos szabályozás. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 127-142., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) B) cikk

Relációk