megyei önkormányzat

A megyei önkormányzatok olyan területi önkormányzatok, melyek feladata olyan törvényben meghatározott feladatok ellátása, mint vidékfejlesztési, területfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatok, ezen felül a helyi önkormányzatok általános feladatköreit is el kell látniuk. A fővárosi önkormányzat mellett a megyei önkormányzatok képezik a területi önkormányzatok csoportját, ugyanis alacsonyabb (járási) és magasabb (regionális) szintű önkormányzatok nem léteznek. A megyei képviselő-testület hozza létre a megyei önkormányzat hivatalát, amelynek elnökét, a jegyzőt, és esetlegesen az aljegyzőt a testület elnöke nevezi ki.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 437-438.

Relációk