parlamenti bizottság

A parlamenti (országgyűlési) bizottságok olyan, a parlamenten belüli szervek, amelyek a parlament munkáját hivatottak segíteni. Léteznek állandó és eseti bizottságok is. Az állandó bizottságok létrehozatala kötelező, a kötelező bizottságok feladatkör szerint (pl. külügyekkel foglalkozó bizottság) felsorolásra kerültek a törvényben, ám a felsorolt témakörökön kívüli, egyéb témakörök kapcsán is lehetséges bizottságok felállítása. A bizottságok – főszabály szerint nyilvános – üléseire hetente kerül sor. Léteznek speciális hatáskörrel rendelkező bizottságok is (pl. mentelmi bizottság, vizsgálóbizottságok), amelyeknek tagjai között ugyanannyi kormánypárti képviselő található, mint ellenzéki, tehát ezek a bizottságok paritásos alapon kerülnek összeállításra, szemben az állandó bizottságok többségével, amelyekben a pártok országgyűlési képviseletük arányában vesznek részt. Az eseti bizottságok ideiglenes jelleggel kerülnek létrehozatalra, egy-egy aktuális ügy kapcsán.

Tudományterület:

Forrás:

Trócsányi László: Országgyűlés. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 267-269.

Relációk