Magyar Honvédség

A Magyar Honvédség a Magyarországon honvédelmi feladatokat ellátó fegyveres testület. Összetétele békeidőben és minősített időszakban eltérő. Míg békeidőben az önkéntes alapon szolgálatot vállaló hivatásos és szerződéses katonákból, az önkéntes tartalékos katonákból, továbbá polgári személyi állományból áll, minősített időszakokban (rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén) a fentieken túl az általános hadkötelezettégen alapuló haderőszervezet is a részét képezi. Feladatai Magyarország függetlensége, területi épsége és határai katonai védelme. Emellett vannak bizonyos nemzetközi jogi kötelezettségeken alapuló feladatai is, így nemzetközi szerződésből eredő közös békefenntartói feladatokat lát el, illetve humanitárius tevékenységet végez, méghozzá a nemzetközi jog szabályaival összhangban. Ezentúl a katasztrófák megelőzésében, továbbá következményeik elhárításában és felszámolásában is közreműködik.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Zoltán József: A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szerkezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 256-262., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 45. cikk, 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Relációk